Pertuzumab, trastuzumab a docetaxel v 1. linii léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu – finální analýza studie CLEOPATRA

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Metastatický karcinom prsu je i při současných léčebných možnostech neléčitelné onemocnění. Hlavním cílem léčby nemocných s tímto nádorem je proto prodloužení života, kontrola symptomů a co nejdelší zachování kvality života pacientek. Přibližně 15 % karcinomů prsu v ČR má overexpresi proteinu HER2 nebo amplifikaci genu HER2. Obecně se jedná o nádory s agresivnějším chováním a horší odpovědí na chemoterapii, jejich prognóza se však díky zavedení monoklonální protilátky trastuzumabu do standardní léčby výrazně zlepšila.

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky