Optimalizace dávkování regorafenibu u pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie ReDOS

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Regorafenib je perorálně podávaný multikinázový inhibitor blokující aktivitu rozmanitých proteinových kináz, které se účastní angiogeneze (VEGF-1, VEGF-2, VEGF-3 a TIE2), onkogeneze (KIT, RET, RAF-1 a BRAF) či procesů v nádorovém mikroprostředí (PDGFR a FGFR).

Komentář z pohledu klinické praxe k léčbě mCRC v pozdějších liniích

MUDr. Věra Benešová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky