Profylaktická léčba emicizumabem u pacientů s hemofilií A bez inhibitorů – studie HAVEN 3

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Pravidelné profylaktické intravenózní (i. v.) infuze obsahující faktor VIII představují současný standard léčby pacientů s těžkou hemofilií A. Pro udržení protektivního účinku léčby jsou však, vzhledem k biologickému poločasu faktoru VIII, potřeba více než 2 infuzní podání týdně. Taková léčba pacienty nejenom zatěžuje, ale může představovat i významné riziko nedostatečné péče u osob, které nejsou k takové léčebné strategii adherentní. Ani pravidelná standardní profylaktická léčba nezaručuje, že se neobjeví klinické nebo subklinické krvácení. Z těchto důvodů jsou zkoumány další léky, které mají vysokou účinnost a jsou spojeny s malou zátěží pro pacienty.

Komentář ke studii

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky