Enzalutamid a standardní terapie v 1. linii u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty – studie ENZAMET

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V rámci několika randomizovaných klinických studií již byl prokázán přínos přidání docetaxelu nebo abirateronu k léčbě suprimující testosteron, a to u mužů s metastatickým hormon-senzitivním karcinomem prostaty. Zároveň platí, že pozitivní dopad na přežití asociované s docetaxelem v časné fázi léčby, obzvláště u mužů s velkoobjemovým metastatickým onemocněním, je významně vyšší, než když je docetaxel použit později, po rozvoji kastračně rezistentního onemocnění.

Komentář ke studii

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky