Regorafenib je v porovnání s trifluridin/tipiracilem u pacientů s metastatickým CRC asociován se zvýšenou ztrátou kosterního svalstva

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Kolorektální karcinom (CRC) je druhou nejčastější malignitou, která zapříčiňuje úmrtí v Evropě i celosvětově. Ačkoliv u selektované populace může vést kombinace systémové terapie a chirurgického výkonu nebo ablativní techniky k dlouhodobému přežití, má léčebný postup u většiny pacientů s metastatickým CRC (mCRC) paliativní charakter. V současné době se medián celkového přežití (OS) u pacientů s mCRC pohybuje okolo 30 měsíců, a to za použití personalizované léčby zohledňující lokalizaci primárního nádoru a jeho molekulární patologii.

Komentář ke studii

MUDr. Stanislav Batko

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky