Cemiplimab v léčbě pokročilého skvamocelulárního karcinomu kůže

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Dlaždicobuněčný karcinom (SCC) je druhým nejčastějším zhoubným nádorem kůže. 95 % pacientů je léčeno chirurgicky, ale u části z nich dochází k metastazování nebo lokální progresi. Pro terapii pokročilého karcinomu nebyla dosud schválena žádná systémová léčba. Zdá se, že imunoterapie by mohla být u tohoto typu karcinomu účinná, protože jeho výskyt je silně spojen s vysokou mutační náloží a imunosupresí. Cemiplimab je protilátka proti receptoru programované buněčné smrti 1 (PD-1), která byla v léčbě SCC kůže zkoušena ve studiích I. a II. fáze a ukázala dobré výsledky. V tomto přehledu jsou prezentována získaná data o cemiplimabu.

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky