Trastuzumab emtansin v terapii HER2+ karcinomu prsu – výsledky studie MARIANNE

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním žen ve vyspělých zemích. Asi 15–20 % karcinomů prsu zvýšeně exprimuje receptor 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2 – HER2). Jde o velice nepříznivou formu onemocnění charakterizovanou vysokým rizikem relapsu a horším celkovým přežitím. Současným standardem léčby 1. linie HER2-pozitivního (HER2+) metastatického karcinomu prsu je kombinovaný režim obsahující trastuzumab a pertuzumab + taxan. Další osvědčenou léčebnou možností je použití trastuzumab emtasinu (T-DM1), konjugátu trastuzumabu s cytostatikem emtasinem inhibujícím polymerizaci mikrotubulů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky