Přínos monoterapie UB-421 v léčbě infekce HIV

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Podávání specifické protilátky vysoce neutralizující virus HIV osobám, které jsou HIV-pozitivní, vede při absenci užívání antiretrovirové léčby (ART) k rozvoji rezistence viru. Předpokládá se, že monoterapie UB-421, protilátkou blokující vazbu viru na lidské CD4+ T-lymfocyty, by mohla navodit setrvalou supresi viru bez současného vzniku rezistence. S touto myšlenkou proběhla otevřená nerandomizovaná studie II. fáze hodnotící nejen farmakokinetiku a bezpečnost uvedené protilátky, nýbrž také její protivirovou aktivitu. Všichni zahrnutí pacienti přitom měli při poslední návštěvě nedetekovatelnou viremii (n = 29). Dle předpokladů bylo dosaženo výrazné virové suprese u všech nemocných (94,5 % měření při 2. až 9. návštěvě). Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem byla přechodná vyrážka nízkého stupně závažnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky