Benralizumab v léčbě hypereozinofilního syndromu

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Hypereozinofilní syndrom je skupinou onemocnění definovaných výraznou eozinofilií v krvi nebo tkáni a typickou klinickou symptomatologií. Benralizumab je monoklonální protilátkou proti receptoru-α interleukinu-5, který je přirozeně exprimován na lidských eozinofilech. V randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii II. fáze byl benralizumab podáván v dávce 30 mg s. c. (nebo placebo) celkem 20 symptomatickým pacientům s PDGFRA- negativním hypereozinofilním syndromem a absolutním počtem eozinofilů nejméně 1 000 buněk/mm3. Primárního cíle (nejméně 50% pokles počtu eozinofilů ve 12. týdnu) bylo dosaženo u výrazně vyššího počtu nemocných v aktivně léčené skupině – 90 % vs. 30 % (p = 0,02). Po odslepení studie a s možností titrace dávky jej bylo na konci 48. týdne dosaženo u 14 nemocných. Eozinofilie rovněž významně poklesla v kostní dřeni i ve tkáních. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest hlavy a zvýšení LDH.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky