Psychóza při farmakoterapii ADHD

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Výskyt ADHD, a tedy i četnost nasazení farmakoterapie, má celosvětově obecně se zvyšující charakter. Často nasazovanými látkami jsou přitom psychostimulancia methylfenidát či amfetamin (pozn.: v ČR není v této ani žádné jiné indikaci schválen k terapeutickému užití), u kterých již roku 2007 americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) upozornil na možné riziko rozvoje psychózy. Až dosud však nebylo známo, do jaké míry se riziko liší napříč různými psychostimulancii. Analýzou klinických dat od dvou komerčních zdravotních pojišťoven byly získány informace o 221 846 pacientech ve věku 13 až 25 let léčených jednou z výše uvedených látek. Psychóza se objevila u 0,10 % nemocných léčených methylfenidátem a u 0,21 % užívajících amfetamin, který tak byl v daném kontextu shledán významně rizikovějším.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky