Avelumab + axitinib vs. sunitinib u pokročilého karcinomu ledvin

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Avelumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka proti PD-1 vyvinutá pro použití v imunoterapii, původně pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic. Aktuálně však byla účinnost avelumabu zkoumána v klinické studii III. fáze, a sice v kombinaci s axitinibem oproti sunitinibu u nemocných s dosud neléčeným pokročilým karcinomem ledvin (n = 886). U 560 pacientů s PD-L1-pozitivním tumorem (63,2 %) činil medián přežití bez progrese při užívání kombinované léčby 13,8 měsíce, zatímco u sunitinibu šlo pouze o 7,2 měsíce – HR pro progresi onemocnění nebo úmrtí: 0,61 (95% CI: 0,47–0,79; p < 0,001). V celé populaci nemocných pak šlo o 13,8 vs. 8,4 měsíce – HR: 0,69 (95% CI: 0,56–0,84; p < 0,001). Ve skupině nemocných s PD-L1-pozitivním tumorem bylo objektivní odpovědi dosaženo u 55,2 % při léčbě kombinací a u 25,5 % při léčbě sunitinibem. Odpovídající mediány celkového přežití činily 11,6 a 10,7 měsíce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky