Serelaxin v léčbě akutního srdečního selhání

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Serelaxin je rekombinantní forma lidského vazodilatačně působícího hormonu relaxinu-2, jenž participuje na kardiovaskulární a renální adaptaci během gravidity. Z pilotních studií vyplynul jeho možný přínos v léčbě symptomů vyvolaných srdečním selháním. Serelaxin byl zkoumán v multicentrické dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii zahrnující hospitalizované pacienty (n = 6 545) s akutním selháním s přítomnými symptomy typickými pro tento stav (tj. dušnost, zvýšená žilní náplň na snímku hrudníku, vyšší plazmatická koncentrace natriuretických peptidů, klesající činnost ledvin apod.), kterým byl podáván intravenózně v dávce 30 g/kg. Primárně sledovanými parametry byly kardiovaskulární úmrtí po 6 měsících a zhoršení stavu 5. den od zahájení studie. Ve skupině pacientů léčených serelaxinem došlo k úmrtí v 8,7 %, u placeba to bylo jen nepatrně více (8,9 %) – HR: 0,98 (95% CI: 0,83–1,15; p = 0,77). Bohužel serelaxin nepřinesl ani očekávané zlepšení 5. den léčby – zaznamenané zhoršení u 6,9 vs. 7,7 % nemocných – HR: 0,89 (95% CI: 0,75–1,07; p = 0,19).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky