Selinexor u mnohočetného myelomu

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Selinexor je prvním zástupcem nově definované skupiny selektivně působících inhibitorů nukleárního transportu (SINE). Konkrétně blokuje protein XPO1 (exportin 1), což vede k hromadění tumor-supresivních proteinů v buněčném jádře. Důsledkem je zastavení buněčného dělení a apoptóza. Své využití proto logicky hledá u onkologických onemocnění, aktuálně u pacientů s mnohočetným myelomem refrakterním ke stávající léčbě. Právě v této indikaci byl v dávce 80 mg společně s dexamethasonem (20 mg) podáván 2x týdně u nemocných (n = 123) dříve léčených bortezomibem, carfilzomibem, lenalidomidem, pomalidomidem, daratumumabem a alkylujícími látkami, tj. onemocnění bylo definováno jako refrakterní ke třem lékovým skupinám (triple- class refractory). Průměrný počet absolvovaných léčebných režimů byl 7 a polovina (53 %) pacientů vykazovala vysoce rizikové cytogenetické abnormality. Parciální a lepší odpověď byla dosažena u 26 % nemocných (2x kompletní odpověď), 39 % mělo minimální nebo lepší odpověď. Medián trvání odpovědi byl 4,4 měsíce, medián doby přežití bez progrese činil 3,7 měsíce a medián celkového přežití 8,6 měsíce. Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky byly únava, nevolnost a ztráta chuti k jídlu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky