Vitamin D v prevenci diabetu 2. typu

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Vitamin D je stále zmiňován v nejrůznějších souvislostech, a to nejen kvůli jeho využití v prevenci/léčbě onemocnění skeletu. Diskutováno je tak například jeho zapojení do patofyziologie kardiovaskulárních či metabolických onemocnění. Dlouho zůstávala nezodpovězenou i otázka jeho možného preventivního užívání u pacientů s prediabetem. V souboru 2 423 osob randomizovaných k užívání vitaminu D bylo dle očekávání sice dosaženo významně vyšších plazmatických koncentrací kalcidiolu, ovšem to se nijak významně nepromítlo do četnosti nově diagnostikovaného diabetu. Při mediánu sledování 2,5 roku se diabetes rozvinul u menšího počtu nemocných (9,39 vs. 10,66 na 100 pacientoroků), tento rozdíl však nebyl statisticky významný – HR: 0,88 (95% CI: 0,75–1,04; p = 0,12).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky