Golimumab u pacientů po předchozí biologické léčbě (switch)

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. *
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. **
Autoři - působiště: * Revmatologický ústav, Praha
** Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), Praha
Klíčová slova: biologická léčba, anti-TNF, kvalita života
Citace: Pavelka K, Doležal T. Golimumab u pacientů po předchozí biologické léčbě (switch). Farmakoterapie 2019
15(6):830–834.

Cílem studie bylo provedení analýzy účinnosti a bezpečnosti golimumabu, který byl podáván ve 2. linii biologické léčby u pacientů s axiální spondyloartritidou (axSpA). Kromě obvyklých ukazatelů aktivity byly podrobně hodnoceny změny kvality života a produktivity života a míra deprese. Do studie bylo zařazeno celkem 30 pacientů, z nichž 23 mělo axSpA a 7 revmatoidní artritidu (RA). Při hodnocení po 6 měsících léčby došlo ke snížení aktivity onemocnění, zlepšení kvality života, ale i zlepšení produktivity práce podle dotazníku WPAI. Naše studie potvrdila klinickou zkušenost i v běžné klinické praxi, tedy že druhý anti-TNF přípravek je při léčbě účinný, i když pravděpodobně o něco méně než v 1. linii. Golimumab je vhodným lékem pro léčbu ve 2. linii, protože je známá dobrá retence na tomto léku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky