Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy – přehled současných znalostí a výběr pacientů

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní onemocnění charakterizované progredující disabilitou kloubů, systémovým zánětem, vysokou morbiditou a zvýšenou mortalitou. V posledních dekádách se léčba RA dramaticky změnila, a to zejména díky zavedení přístupu treat-to-target, jehož cílem je dosáhnout akceptovatelné kontroly onemocnění, tzn. stavu klinické remise/nízké aktivity onemocnění (LDA) u všech diagnostikovaných pacientů. Účinnou aplikaci této strategie v klinické praxi usnadnily pokroky v porozumění patogenezi RA. Dnes již víme, že RA je složitý proces, do kterého zasahuje celá řada prozánětlivých cytokinů produkovaných mnoha typy imunitních buněk. Masivní uvolňování těchto cytokinů, včetně interleukinu (IL)-6 a TNF, hraje klíčovou roli při vychylování rovnováhy směrem k prozánětlivému stavu. Tyto molekuly, resp. jejich blokáda, se tak brzy staly léčebným cílem RA. V současné době je podle aktuálních mezinárodních guidelines nejúčinnější léčbou RA refrakterní ke konvenčním chorobu modifikujícím lékům (DMARD) kombinace metotrexátu (MTX) s biologickými nebo cílenými syntetickými DMARD (bDMARD nebo tsDMARD).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky