Dlouhodobé setrvání na léčbě inhibitory TNF-α u pacientů s revmatoidní artritidou – systematický přehled a metaanalýza

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní onemocnění charakterizované perzistentním zánětem, který negativně ovlivňuje fyzické funkce a kvalitu života pacientů. Pro udržení remise onemocnění je obvykle nutná dlouhodobá léčba. Ta se zaměřuje na zmírnění zánětu a bolesti a na zpomalení progrese kloubního poškození a disability. K terapii RA bylo do současnosti schváleno mnoho různých léků, mezi něž patří kortikosteroidy, konvenční syntetické chorobu modifikující léky (csDMARD), biologické DMARD cílené proti TNF-α, receptoru pro IL-6 či molekulám CD20 a CTLA-4, cílené syntetické DMARD (tsDMARD) a rovněž biosimilární přípravky biologických DMARD.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky