Precizní medicína – další krok v onkologii

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Revmatologie

Souhrn

Dne 30. října 2019 hostila posluchárna Onkologické kliniky FN Plzeň odborný seminář s názvem „Precizní medicína – další krok v onkologii“.

Úvodu do problematiky se ujal prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA (Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň), který na počátku uvedl cíle precizní medicíny. Těmi je dosažení co nejlepšího možného klinického výsledku (nejenom v léčbě nádorů) za minimálního zatížení zdravých nenádorových tkání. Precizní medicína vyžaduje přizpůsobení léčby jednotlivci a jeho onkologickému onemocnění, a to na základě jedinečných molekulárních vlastností.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky