Enzalutamid v léčbě předléčeného pacienta s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eva Čmuchařová
Autoři - působiště: Onkologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Dle zdrojů ÚZIS zůstává karcinom prostaty nejčastějším zhoubným nádorem u mužů. Z epidemiologických dat je patrné, že jeho incidence se v posledních letech prudce zvyšovala, mortalita však zůstává nezměněná. V poslední době zaznamenala terapie metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC) významný rozvoj a přibylo léčiv, která můžeme pacientům nabídnout. Důležité je podat pacientovi optimální sekvenci v léčbě – tak, aby měl ze zvoleného postupu maximální možný prospěch.

Od roku 2014 bylo v Komplexním onkologickém centru Ústí nad Labem a Chomutov léčeno enzalutamidem celkem 60 pacientů. Průměrná doba léčby je 8,2 měsíce – v rozpětí od 1 měsíce (tragické úmrtí) do 28 měsíců. V léčbě dosud pokračuje 24 pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky