Léčba 72letého pacienta s kastračně rezistentním karcinomem prostaty a bolestivými kostními metastázami pomocí radia-223

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. 1
MUDr. Jan Jansa 2
Autoři - působiště: 1 Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
2 Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové

Souhrn

Jedná se o 72letého muže, u kterého byl v roce 2006 zjištěn adenokarcinom prostaty GS 7 (4 + 3), PSA 9,44. V říjnu 2006 byla provedena radikální prostatektomie a pánevní lymfadenektomie, stadium pT3b pN0 M0. Následně pacient pro pT3b podstoupil adjuvantní radioterapii na oblast lůžka prostaty technikou 3D-CRT s dávkou 70 Gy (35 frakcí). Pro biochemický relaps podstoupil v červnu 2008 bilaterální orchiektomii. Pro další biochemický a grafický relaps (solitární metastáza v os sacrum) následovala prednison byla chemoterapie ukončena v listopadu 2015. Na nejvíce bolestivou metastázu v obratli L4–L5, křížovou kost a pánev bylo doplněno paliativní analgetické ozáření dávkou 30 Gy (10 frakcí), dále pak ozáření 7. a 8. žebra vpravo 8 Gy a Th10–Th12 8 Gy. Došlo k dočasné stabilizaci stavu pacienta. Následně došlo opět ke klinické i biochemické progresi onemocnění. Taktéž na scintigrafii skeletu s 99mTc-HDP byla patrná další progrese osteoblastických metastáz ve skeletu a pacient udával bolest prakticky všude. Na numerické škále bolesti (0–9) pacient udával číslo bolesti 5 při současném podávání silných opiátů (fentanyl transdermální systém). Jednalo se o pacienta ve velmi dobrém výkonnostním stavu (PS 2), který příležitostně chodil do zaměstnání. Proto bylo přistoupeno k paliativnímu podání α-zářiče radia-223 intravenózně. Pacient splňoval všechna kritéria nutná pro podání radia-223 – jednalo se o kastračně rezistentní karcinom prostaty se symptomatickými kostními metastázami, bez známých viscerálních metastáz či maligní lymfadenopatie větší než 3 cm, dle CT byl pacient v dobrém výkonnostním stavu a předchozí léčba taxany u něj byla neúčinná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky