Léčba checkpoint inhibitory anti-PD-1 u starších pacientů

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Pneumologie
Autoři: reMUDr. Markéta Černovská
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn

Imunoterapie se stala nedílnou součástí onkologické léčby mnoha malignit. Jejím cílem je obnovit a posílit pacientovu vlastní nedostatečnou protinádorovou imunitu, aby byla znovu schopna rozpoznat a ničit nádorové buňky. Je známo, že imunitní systém onkologických pacientů nejen nepomáhá k potlačení nádoru, ale dokonce podporuje jeho růst. V rámci imunoterapie jsou v léčbě karcinomu plic nejvíce využívány tzv. checkpoint inhibitory – monoklonální protilátky, které inhibují receptor PD-1 (programmed cell death-1) na T-lymfocytech a tím modifikují imunitní odpověď.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky