Nová indikace pro trifluridin/tipiracil: léčba metastatického karcinomu žaludku

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Stanislav Batko
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN Motol, Praha
Klíčová slova: karcinom žaludku, trifluridi/tipiracil, TAGS
Citace: Batko S. Nová indikace pro trifluridin/ tipiracil: léčba metastatického karcinomu žaludku. Farmakoterapie 2019;15(6): 876–878.

Souhrn

V září 2019 schválila Evropská léková agentura (EMA) novou indikaci pro přípravek Lonsurf (trifluridin/tipiracil). Trifluridin/ tipiracil je tak možné využít v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím karcinomem žaludku včetně adenokarcinomu gastroezofageální junkce, kteří byli dříve léčeni alespoň dvěma režimy systémové terapie pro pokročilé stadium onemocnění. Tato nová indikace byla obratem zahrnuta do ESMO guidelines, a trifluridin/ tipiracil se tak stává jedinou v současné době doporučenou a schválenou léčbou pro 3. linii mGC s nejvyšší úrovní klinických důkazů 1A.

Literatura

Batko S. Nová indikace pro trifluridin/ tipiracil: léčba metastatického karcinomu žaludku. Farmakoterapie 2019;15(6): 876–878.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky