risankizumab

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Dermatologie
Autoři: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Klíčová slova: psoriáza, IL-23, IL-17, risankizumab
Citace: Arenberger P. Risankizumab. Farmakoterapie 2019;15(6):880–888.

Souhrn

Risankizumab je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1, která se selektivně a s vysokou afinitou váže na unikátní podjednotku (p19) interleukinu-23 (IL-23), čímž inhibuje dostředivou signalizaci závislou na IL-23. Účinnost risankizumabu v terapii dospělých pacientů s ložiskovou psoriázou byla demonstrována v několika klinických studiích II. a III. fáze, v nichž jeho podávání u vysokého procenta pacientů vedlo k vymizení projevů psoriázy a k výraznému zlepšení kvality života, přičemž účinnost risankizumabu byla vyšší i v porovnání s adalimumabem či ustekinumabem. Příznivý vliv risankizumabu byl pozorován rovněž u pacientů s postižením kštice, nehtů či dlaní a plosek. Terapie risankizumabem byla dobře snášena, výskyt závažných infekcí i malignit byl při dlouhodobé léčbě podobný jako u ostatních anti-IL-23 a anti-IL-17 léků. Při léčbě risankizumabem nebyl v klinickém testování hlášen žádný případ reaktivace latentní TBC. Výhodný je rovněž dávkovací režim risankizumabu – aplikuje se v týdnu 0, týdnu 4 a dále každých 12 týdnů. V udržovací fázi se aplikuje pouze každé 3 měsíce.

Literatura

Arenberger P. Risankizumab. Farmakoterapie 2019;15(6):880–888.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky