Atezolizumab v 1. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu – aktuální data

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Autoři - působiště: Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín
Klíčová slova: atezolizumab, NSCLC, imunoterapie
Citace: Vrána D. Atezolizumab v 1. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu – aktuální data. Farmakoterapie 2019
15(6):889–892.

Souhrn

Imunoterapie představuje perspektivní léčebnou modalitu u celé řady malignit. I přes veškeré pokroky v onkologické léčbě zůstává prognóza pacientů s lokálně pokročilým a metastazujícím nemalobuněčným plicním karcinomem velmi špatná. Malou část pacientů se specifickými mutacemi je možné léčit cílenou terapií, nicméně pro většinu ostatních byla do nedávné doby chemoterapie jedinou možností léčby. Atezolizumab prokázal účinnost v 1. linii paliativní léčby nemalobuněčného plicního karcinomu spolu s chemoterapií karboplatinou/nab-paklitaxelem (IMpower130) nebo karboplatinou/paklitaxelem a bevacizumabem (IMpower150), když statisticky signifikantně prodloužil přežití těchto pacientů. Atezolizumab představuje jednu z možností léčby v 1. linii lokálně pokročilého a metastazujícího nemalobuněčného plicního karcinomu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky