Imunoterapie u malobuněčného karcinomu plic

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN, Olomouc
Klíčová slova: malobuněčný karcinom plic, imunoterapie
Citace: Študentová H. Imunoterapie u malobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2019;15(6):893–900.

Souhrn

Malobuněčný karcinom plic patří mezi agresivní onemocnění s vysokou mírou relapsu po úvodní vysoké léčebné odpovědi na standardní léčbu. Výsledky imunoterapie v monoterapii jsou limitované a podobně jako u jiných diagnóz se nabízí možnost kombinované léčby, např. s chemoterapií. Indikaci pro léčbu malobuněčného karcinomu mají nivolumab, pembrolizumab a atezolizumab.

Literatura

Študentová H. Imunoterapie u malobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2019;15(6):893–900.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky