Imunoterapie v léčbě metastatického renálního karcinomu

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Anežka Zemánková
Autoři - působiště: Onkologická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc
Klíčová slova: karcinom ledviny, imunoterapie, nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab, avelumab, atezolizumab
Citace: Zemánková A. Imunoterapie v léčbě metastatického renálního karcinomu. Farmakoterapie 2019;15(6): 929–931.

Souhrn

Nádory ledvin tvoří 2–3 % všech malignit. Přes 25 % pacientů je diagnostikováno v metastatickém stadiu a kolem 20–40 % nakonec vyvine generalizované onemocnění. U pokročilého a metastatického renálního karcinomu používáme systémovou léčbu. V posledních letech vidíme v terapii velký pokrok. Imunoterapie významně prodlužuje celkové přežití pacientů s mRCC. Dle klinických studií jsou checkpoint inhibitory nivolumab/ipilimumab a kombinace pembrolizumab/axitinib nejefektivnější léčbou 1. linie mRCC pacientů se střední a špatnou prognózou.

Literatura

Zemánková A. Imunoterapie v léčbě metastatického renálního karcinomu. Farmakoterapie 2019;15(6): 929–931.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky