Inhibitory cyklin-dependentní kinázy 4/6 (CDK4/6) v léčbě karcinomu prsu

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lucie Reifová
Autoři - působiště: Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: CDK4/6 inhibitory, hormonálně pozitivní karcinom prsu, HER2-pozitivní karcinom prsu, palbociklib, ribociklib, abemaciklib, přežití bez progrese, PFS
Citace: Reifová L. Inhibitory cyklin-dependentní kinázy 4/6 (CDK4/6) v léčbě karcinomu prsu. Farmakoterapie 2019
15(6):932–936.

Souhrn

Dráhy cyklin-ddependentních kináz 4/6 (CDK4/6) hrají klíčovou úlohu v proliferaci buněk karcinomu prsu a jejich alterace je spojena s endokrinní rezistencí. Inhibitory CDK4/6, jako jsou palbociklib, ribociklib a abemaciklib, významným způsobem rozšířily možnosti léčby pokročilého a metastatického hormonálně pozitivního a HER2-negativního karcinomu prsu. V 1. linii kombinované endokrinní terapie s inhibitory CDK4/6 byl zaznamenán medián přežití bez progrese onemocnění (PFS) delší než 2 roky. V současné době jsou inhibitory CDK4/6 v kombinaci s endokrinní léčbou doporučeny k podávání v 1. linii lokálně pokročilého a metastatického karcinomu prsu u pre- i postmenopauzálních žen. Terapie inhibitory CDK4/6 však může také umožnit deeskalaci chemoterapie u triple pozitivního karcinomu (tj. hormonálně i HER2-pozitivního). Palbociklib, ribociklib i abemaciklib prokázaly svoji účinnost v klinických studiích a jednotlivé přípravky se liší zejména spektrem nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky