Inovativní léčebné možnosti pacientů s metastatickým renálním karcinomem se sarkomatoidní složkou

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubriky: Nové trendy ve farmakoterapii, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
Klíčová slova: metastatický renální karcinom, sarkomatoidní složka, imunoterapie, checkpoint inhibitory
Citace: Poprach A, Lakomý R, Navrátil J. Inovativní léčebné možnosti pacientů s metastatickým renálním karcinomem se sarkomatoidní složkou. Farmakoterapie 2019
15(6):937–940.

Souhrn

Pacienti s renálním karcinomem a sarkomatoidní dediferenciací/ diferenciací mají špatnou prognózu, v době diagnózy je onemocnění často metastatické. Navíc jsou tato onemocnění rezistentnější na cílenou léčbu ve srovnání s pacienty s metastatickým renálním karcinomem bez této komponenty. Základní patofyziologickou poruchou je epiteliálně- mezenchymální tranzice, tedy proces přeměny epiteliálních nádorových buněk v buňky mezenchymální, tento proces může být obousměrný. Kromě toho však moderní metody genetického vyšetřování umožnily průkaz mutací specifických pro sarkomatoidní renální karcinom. Dále bylo zjištěno, že u těchto nádorů je několikanásobně zvýšena exprese PD-1 a PD-L1 ve srovnání s nádory bez sarkomatoidní složky. Tyto poznatky pak vedly k testování checkpoint inhibitorů u těchto pacientů. V současné době máme již k dispozici subanalýzy výsledků studií III. fáze s různými kombinacemi checkpoint inhibitorů s cílenou léčbou nebo i anti-PD-1 protilátkami a anti-CTLA-4 protilátkami u pacientů se sarkomatoidním renálním karcinomem. Výsledky předčily očekávání, a terapie moderní imunoterapie se tak stává standardem léčby metastatického renálního karcinomu se sarkomatoidní složkou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky