Monoklonální protilátky proti interleukinu-23 v léčbě psoriázy

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obory: Dermatologie, Revmatologie
Autoři: doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. *
Mgr. Sylvie Pavloková, Ph.D. *
PharmDr. Martina Vetchá **
MUDr. Eva Dokoupilová *,***
Autoři - působiště: *Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
** GSK, s.r.o.
*** Revmatologie a osteologie MEDICAL PLUS, s.r.o.
Klíčová slova: risankizumab, guselkumab, tildrakizumab, ustekinumab, porovnání, PCA
Citace: Vetchý D, Pavloková S, Vetchá M, et al. Monoklonální protilátky proti interleukinu-23 v léčbě psoriázy. Farmakoterapie 2019
15(6):941–945.

Aktuálně se v léčbě psoriázy považuje za zásadní blokovat interleukin-23 (IL-23), který je produkován dendritickými buňkami po jejich aktivaci. Aktivované dendritické buňky spolu s IL-23 způsobují diferenciaci naivních T-lymfocytů na podskupinu patogenních Th17-lymfocytů, které skrze produkci prozánětlivých cytokinů udržují zánětlivý stav. V cílené anti-IL-23 terapii se používají čtyři monoklonální protilátky (MP) – ustekinumab, risankizumab, tildrakizumab a guselkumab, které se váží na rozdílných místech IL-23 s rozdílnou in vitro vazebnou kinetikou a preklinickou účinností. V současnosti nejsou k dispozici klinické studie zaměřené na přímé porovnání jednotlivých anti-IL-23 MP. Jednou z možností, jak porovnat anti-IL-23 MP, je metaanalýza studií s jednotlivými anti-IL-23 MP, které byly obdobně navržené a hodnocené, pomocí vícerozměrné analýzy dat, jakou je analýza hlavních komponent (PCA). PCA je statistická metoda umožňující kombinovat proměnné anebo sumarizovat výsledky z více obdobně zaměřených studií do jednoho grafu na základě podobnosti. Při použití PCA se mimo jiné zjistilo, že léčba psoriázy risankizumabem se v porovnání s guselkumabem jeví účinnější při srovnatelné bezpečnosti. Pro potvrzení uvedených závislostí v širším měřítku a pro případnou aplikaci metod za účelem určení statistické významnosti je potřeba více obdobně zaměřených studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky