Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního invazivního HER2+ karcinomu prsu – studie KATHERINE

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pacientky s HER2-pozitivním (HER2+) karcinomem prsu, které dostávaly neoadjuvantní chemoterapii plus léčbu cílenou na HER2, a přesto u nich přetrvala reziduální invazivní nemoc, mají oproti pacientkám s patologickou kompletní odpovědí vyšší riziko rekurence onemocnění nebo úmrtí. Současný standard pooperační systémové léčby u pacientek s nemocí charakterizovanou pozitivitou hormonálních receptorů (HR+) představuje 1 rok dokončené HER2- -cílené terapie a alespoň 5 let adjuvantní endokrinní terapie, a to bez ohledu na patologický nález.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky