Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií během opakovaných cyklů chemoterapie – analýza dvou studií III. fáze

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Hematoonkologie, Onkologie

Souhrn

Nauzea a zvracení navozené chemoterapií (CINV) významně snižují kvalitu života pacientů a mohou rovněž negativně ovlivňovat adherenci k protinádorové léčbě, u nemocných podstupujících středně (MEC) a vysoce emetogenní chemoterapii (HEC) je proto nutná adekvátní profylaxe CINV. Bylo přitom zjištěno, že nejsou-li CINV dostatečně kontrolovány již během prvního cyklu chemoterapie, zvyšuje se jejich riziko v dalších cyklech a CINV se stávají hůře zvládnutelnými.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky