Současné strategie léčby roztroušené sklerózy

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Neurologie
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Simona Halúsková
MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Autoři - působiště: Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: roztroušená skleróza, léčebné strategie, eskalační léčba, indukční léčba
Citace: Halúsková S, Pavelek Z, Vališ M. Současné strategie léčby roztroušené sklerózy. Farmakoterapie 2019;15(6):955–962.

Souhrn

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, postihující zejména mladé dospělé. Léčba relaps-remitentní RS zaznamenala v posledních letech výrazný pokrok. O významu včasného zahájení terapie RS pro další prognózu nemocného vypovídají dlouhodobá data. Klinický průběh choroby je značně heterogenní, a proto je třeba zvážit optimální léčebnou variantu pro konkrétního pacienta. Práce se zabývá problematikou eskalační a indukční strategie léčby ve světle nově příchozích léků v terapii RS.

Literatura

Halúsková S, Pavelek Z, Vališ M. Současné strategie léčby roztroušené sklerózy. Farmakoterapie 2019;15(6):955–962.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky