Současné postavení okrelizumabu v terapii roztroušené sklerózy

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Neurologie
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Radek Ampapa
Autoři - působiště: Centrum demyelinizačních onemocnění při neurologickém oddělení, Nemocnice Jihlava
Klíčová slova: roztroušená skleróza, okrelizumab, eskalace, relaps-remitentní forma, primárně progresivní forma
Citace: Ampapa R. Současné postavení okrelizumabu v terapii roztroušené sklerózy. Farmakoterapie 2019;15(6):963–966.

Souhrn

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Relaps-remitentní RS je její nejčastější variantou, pro kterou je určena většina v současnosti dostupných léků. Léky relaps-remitentní RS se dělí na základní a eskalační linii. Okrelizumab je nová monoklonální protilátka, která patří mezi léky eskalační linie relaps- -remitentní RS a zároveň jako první lék prokázala účinnost i u méně časté primárně progresivní formy. Bezpečnostní profil okrelizumabu je hodnocen jako příznivý. Šestiměsíční interval infuzního podávání okrelizumabu zvyšuje adherenci pacientů k léčbě.

Literatura

Ampapa R. Současné postavení okrelizumabu v terapii roztroušené sklerózy. Farmakoterapie 2019;15(6):963–966.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky