Léčebné možnosti roztroušené sklerózy u dětí a adolescentů

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Neurologie
Obor: Neurologie
Autoři: doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. *,**
MUDr. Marika Talábová ***
Autoři - působiště: * MS Centrum Teplice
** Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
*** Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: dětská roztroušená skleróza, adolescentní roztroušená skleróza, environmentální rizikové faktory, disease modifying drugs, fingolimod
Citace: Taláb R, Talábová M. Léčebné možnosti roztroušené sklerózy u dětí a adolescentů. Farmakoterapie 2019
15(6):971–976.

V posledních 15 letech byl v mezinárodních a kooperativních studiích identifikován zvýšený počet genetických a environmentálních rizikových faktorů pro roztroušenou sklerózu (RS) u dětí, které přispěly k lepšímu chápání patofyziologie RS. Za rizikové faktory RS u dětí jsou považovány puberta a pohlavní hormony, obezita, hladina vitaminu D, expozice virům, kouření, složení stravy a genetické faktory. Diagnostika musí být rozšířena o vyloučení ostatních zánětlivých onemocnění. Ne z každé demyelinizační příhody u dětí se vyvine RS. Je nutná pečlivá diferenciální diagnostika. Léčba klinicky izolovaného syndromu nebo akutní exacerbace, resp. relapsu RS u dětí vychází ze zkušeností s léčbou u dospělých. Nedostatečná účinnost léčby 1. linie léky ovlivňujícími nemoc (DMD – disease modifying drugs) vyžaduje eskalaci u více než 40 % dětských pacientů. Neoddělitelnou součástí léčby RS u dětí a adolescentů je léčba symptomatická a nemedikamentózní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky