Dlouhodobý vliv azitromycinu na dětskou mortalitu v afrických zemích

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Problematika užívání antibiotik a s tím související otázka bakteriální rezistence je diskutována prakticky po celém světě. Správné užívání antibiotik však naštěstí stále pomáhá. Klinická studie MORDOR I (Macrolides Oraux pour Réduire les Décès avec un Oeil sur la Résistance) ukázala, že hromadné užívání azitromycinu 2x ročně po dobu dvou let oproti placebu snižuje postneonatální mortalitu o 18 %. S povzbuzením těmito výsledky byla provedena studie MORDOR II sledující takový přínos i při celkem čtyřletém užívání. Mortalita se v komunitě originálně užívající placebo a nově azitromycin snížila o 13,3 % (p = 0,007). Důležitým zjištěním bylo zachování účinnosti antibiotika u osob iniciálně jím léčených a u těch, které v této léčbě pokračovaly po další rok.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky