Rituximab v indikaci membranózní glomerulonefropatie

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

V patofyziologii membranózní glomerulonefropatie sehrávají velmi důležitou roli B-lymfocyty. Účinek podávání rituximabu v navození a udržení remise proteinurie byl zkoumán v randomizované klinické studii s nemocnými (n = 130), jejichž hodnota proteinurie byla nejméně 5 g/24 hodin a CLkr nejméně 40 ml/min/1,73 m2 a současně nejméně po dobu tří měsíců užívali látky blokující renin-angiotenzinový systém. Rituximab byl podán formou dvou infuzí (po 1 000 mg) s odstupem dvou týdnů a v případě parciální odpovědi se zopakováním v 6. měsíci. Ve 12. měsíci od zahájení studie bylo kompletní nebo parciální odpovědi dosaženo u 60 % osob léčených rituximabem oproti 52 % v cyklosporinovém rameni (p = 0,004 pro non-inferioritu). O rok později, tj. ve 24. měsíci, byla účinnost 60 % vs. 20 % – p < 0,001 pro non-inferioritu i superioritu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky