Hořčík jako klíčový regulátor hladiny vitaminu D?

Číslo: 6 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Teprve nedávno začal být intenzivněji zmiňován vztah mezi hladinami hořčíku a vitaminem D. Recentně publikované závěry studie NHANES (dle které ostatně až 79 % Američanů nemá dostatečný příjem hořčíku ve své stravě) dané pouze potvrzují. Odpovídající suplementace hořčíkem zde signifikantně zvyšovala koncentraci 25(OH)D3 v případě, že výchozí koncentrace 25(OH)D byly blízké hodnotě 30 ng/ml, ale naopak ji signifikantně snižovala při výchozí hodnotě 25(OH)D v rozmezí 30–50 ng/ml. Suplementace též významně ovlivnila koncentraci 24,25 (OH)2D3. Hořčík tedy dle autorů slouží jako jemný regulátor syntézy aktivní formy vitaminu D (ze stravy i působením UV záření) a v těchto reakcích často působí jako kofaktor. Na straně jedné tak snižuje pravděpodobnost rozvoje deplece tohoto vitaminu, na druhé straně snižuje možnost rozvoje hyperkalcemie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky