Novinky v diagnostice a léčbě intersticiálních plicních procesů 2019

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Pneumologie

Souhrn

Dne 29. listopadu 2019 proběhl v Hotelu Kings Court v Praze postgraduální kurz představující novinky v diagnostice a léčbě intersticiálních plicních procesů v roce 2019. Tuto vzdělávací akci uspořádala Sekce pro intersticiální plicní procesy České pneumologické a ftizeologické společnosti ČSL JEP, z.s. Své přednášky prezentovali prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (LF UP a FN Olomouc, Ústav patologické fyziologie, Laboratoř kardiogenomiky), MUDr. Eva Kočová (Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové), prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. (2. LF UK a FN Motol, Pediatrická klinika), MUDr. Pavel Hrouda (Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce), prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN, Olomouc), MUDr. Monika Žurková, Ph.D. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN, Olomouc), MUDr. Martina Šterclová, Ph.D. (Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha), prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. (Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha) a MUDr. Martina Doubková (Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky