Fixní trojkombinace flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol v léčbě CHOPN

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Pneumologie
Autoři: doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: CHOPN, fixní trojkombinace, flutikason furoát, umeklidinium, vilanterol
Citace: Pauk N. Fixní trojkombinace flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol v léčbě CHOPN. Farmakoterapie 2020;16(1):33 39.

Souhrn

Současné strategie léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) zdůrazňují význam optimalizace bronchodilatace. Ta má vliv na kvalitu života, dušnost, četnost exacerbací i aktivitu. Poslední guidelines GOLD (Globální ini ciativy pro CHOPN) doporučují dlouhodobě působící anticholinergní bronchodilatancia (LAMA) nebo dlouhodobě působící β2-agonisty (LABA) a jejich kombinaci. LABA a LAMA mají srovnatelný bronchodilatační účinek, v působení na klinické ukazatele se ale mírně liší. U velké části nemocných je namístě i léčba inhalačními kortikosteroidy (IKS). Tu je dnes možné aplikovat společně s duální bronchodilatací prostřednictvím jediného inhalátoru ve fixní kombinaci. Fixní trojkombinace léčiv, obsahující flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol, představuje v současné době užitečnou modalitu fenotypově specifické terapie CHOPN. Své uplatnění najde především u pacientů s překryvem CHOPN a astmatu a také u pacientů s častými exacerbacemi. Důkazy o tom, že u selektované populace je trojkombinace velmi účinná a účinnější než duální terapie, přinesly mimo jiné studie FULFIL a IMPACT.

Literatura

Pauk N. Fixní trojkombinace flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol v léčbě CHOPN. Farmakoterapie 2020;16(1):33 39.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky