Účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů s progresivními fibrotizujícími intersticiálními plicními onemocněními

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Pneumologie

Souhrn

Existují různá plicní onemocnění, mezi něž patří i idiopatická plicní fibróza (IPF), která jsou spojena s progresivní fibrotizací plicního parenchymu ta je provázena zhoršením plicních funkcí, symptomů a kvality života a rovněž zkrácením délky života pa cientů; na CT lze pozorovat zvyšující se množství vazivové tkáně v plicích. Soudí se, že patogenetický mechanismus je u všech těchto onemocnění, nezávisle na jejich příčině, podobný, a že by proto tyto choroby mohly odpovídat na podobnou léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky