Léčba CHOPN z pohledu klinické praxe v roce 2020

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Pneumologie
Autoři: doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Autoři - působiště: Plicní oddělení, Medicon a.s., Praha
Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, kombinační léčba, β2-agonisté, anticholinergika, inhalační kortikosteroidy, exacerbace CHOPN, individualizovaná léčba
Citace: Bártů V. Léčba CHOPN z pohledu klinické praxe v roce 2020. Farmakoterapie 2020;16(1):46 48.

Souhrn

V léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) mají v posledních letech zásadní postavení léčiva s bronchodilatačním a protizánětlivým účinkem. U CHOPN se v současnosti zavádí nové terapeutické přístupy s důrazem na individualizovaný přístup ke každému pacientovi. Cílem léčby je zlepšit ne zcela reverzibilní bronchiální obstrukci a zpomalit progresi choroby. Podle stupně obstrukční ventilační poruchy, fenotypu onemocnění, tíže symptomů a frekvence akutních exacerbací se sestavuje pro každého nemocného léčebný plán. Terapii je vhodné individualizovat podle konkrétních nálezů. Pokud se symptomy onemocnění a jejich frekvence nepodaří ovlivnit monokomponentním lékem, je indikována duální, obvykle fixní kombinace.1 Kombinační bronchodilatační léčba na základě rozdílných mechanismů zvyšuje stupeň dilatace bronchiálního stromu. Nyní lze do léčby zakombinovat i fixní trojkombinaci aplikovanou v jednom inhalačním systému. Jedná se o kombinaci dlouhodobě působícího β2-agonisty (LABA), dlouhodobě působícího antagonisty muskarinových receptorů (LAMA) a inhalačního kortikosteroidu (IKS). Zařazení IKS má za cíl snížit počet exacerbací CHOPN. Trojkombinace je určena pro jasně indikované případy, kde dosavadní léčba nepřivodila stabilizaci stavu, redukci exacerbací a zlepšení symptomů onemocnění.

Literatura

Bártů V. Léčba CHOPN z pohledu klinické praxe v roce 2020. Farmakoterapie 2020;16(1):46 48.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky