Vliv aklidinium bromidu na výskyt závažných kardiovaskulárních příhod a exacerbací u pacientů s CHOPN a vysokým rizikem studie ASCENT-COPD

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Pneumologie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celosvětově jednou z hlavních příčin morbidity i mortality. Tato choroba je rovněž spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních (KV) onemocnění, přičemž třetina pacientů s CHOPN umírá v důsledku KV příhod. K zajištění a udržení bronchodilatace se u nemocných s CHOPN široce využívají dlouhodobě působící muskarinoví antagonisté (LAMA), nicméně jejich bezpečnost stran KV systému zůstává kontroverzní: v několika metaanalýzách a epidemiologických studiích byl po podávání krátkodobě působících muskarinových antagonistů (SAMA) či LAMA zaznamenán zvýšený výskyt KV příhod, nicméně rozsáhlé studie s tiotropiem neprokázaly zvýšené riziko závažných KV příhod (tzv. MACE úmrtí z KV příčin, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozková příhoda). Tato diskrepance může být dána mj. tím, že do klinických studií, jako byla studie UPLIFT, typicky nejsou zařazováni pacienti se závažnějším KV onemocněním.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky