Měření inspiračního průtoku při inhalační terapii zkušenosti s testerem In-Check DIAL G16

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Milan Judásek
Autoři - působiště: Plicní ambulance, Nemocnice Vyškov

Souhrn

Při inhalační léčbě nemocí s bronchiální obstrukcí je vedle volby účinné látky velmi důležitá také léková forma (prášková či aerosolová) a použitý inhalační systém. V současnosti je na trhu v ČR téměř 20 různých typů inhalátorů, výběr konkrétní formy a inhalátoru u individuálního pacienta bývá v podmínkách běžné praxe zpravidla empirický, s možností otestovat zvažovaný inhalační systém u pacienta pomocí inhalátorů s placebem (například aerosolové formy, Handihaler, Breezhaler; slouží i k nácviku vlastní aplikace), elektronických detektorů průtoku vzduchu (například Turbuhaler) či různých maket vydávajících při správném použití zvuk (například Turbuhaler, Ellipta). Správnost aplikace je vhodné u pacientů kontrolovat průběžně, nezřídka bývá skutečnou příčinou nedostatečné účinnosti nevhodný výběr inhalačního systému či chybný postup pacienta při podávání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky