Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost fixních kombinací LAMA/LABA u pacientů s CHOPN síťová metaanalýza

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Pneumologie

Souhrn

Pilířem léčby většiny pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) je duální bronchodilatační terapie. Dosud přitom bylo provedeno jen málo randomizovaných kontrolovaných klinických studií (RCT), které přímo (tzv. head-to-head) porovnávaly účinnost a bezpečnost různých fixních kombinací dlouhodobě působících β2-agonistů (LABA) a dlouhodobě působících muskarinových antagonistů (LAMA). Výsledky těchto studií navíc mohly být zkresleny různými faktory, jako jsou krátké trvání léčby, nedostatečný počet zařazených pacientů, design studie aj.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky