Umeklidinium/vilanterol vs. flutikason propionát/salmeterol jako iniciální udržovací terapie chronické obstrukční plicní nemoci účinnost v reálné klinické praxi

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Pneumologie

Souhrn

Bronchodilatace pomocí dlouhodobě působících muskarinových antagonistů (LAMA), dlouhodobě působících β2-agonistů (LABA) nebo jejich kombinací představuje základ léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Kombinace bronchodilatátorů LAMA a LABA prokazatelně vede ke zlepšení plicních funkcí a výsledků hodnocených pacienty (v porovnání s léčbou samotnou komponentou) a může snižovat četnost exacerbací spojených s CHOPN. Data z klinických studií ukazují na to, že kombinace bronchodilatační terapie a inhalačních kortikosteroidů (IKS) je u jistých populací s CHOPN přínosná, např. u pacien tů s vysokým rizikem exacerbací. Nicméně existují důkazy, že kombinace LAMA/LABA vede v porovnání s IKS/LABA k signifikantnímu zlepšení funkce plic, způsobuje výraznější zlepšení hodnot trough FEV1 (usilovně vydechnutý objem vzduchu za první sekundu), redukuje četnost středně těžkých/těžkých exacerbací, snižuje potřebu užívání záchranné medikace a incidenci nežádoucích účinků (NÚ), včetně pneumonie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky