Semaglutid: účinné antidiabetikum s prokázaným kardiovaskulárním prospěchem v klinické praxi

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)
Autoři - působiště: 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Klíčová slova: semaglutid, GLP-1, SUSTAIN, KV prospěch, antidiabetická účinnost
Citace: Flekač M, Prázný M. Semaglutid: účinné antidiabetikum s prokázaným kardiovaskulárním prospěchem v klinické praxi. Farmakoterapie 2020;16(1):64 69.

Souhrn

Semaglutid patří mezi agonisty receptorů pro glukagon-like peptid 1 (GLP-1 RA), který vykazuje vysokou míru homologie s humánním GLP-1. Díky své struktuře a vazbě na albumin má dostatečně dlouhý biologický poločas eliminace, umožňující aplikaci jedenkrát týdně subkutánně. V rozsáhlém programu klinického hodnocení III. fáze byl prokázán vynikající účinek semaglutidu na zlepšení kompenzace diabetu (redukce glykovaného hemoglobinu, glykemie postprandiální i nalačno) a významné snížení tělesné hmotnosti, a většinou významně větší ve srovnání s jinými GLP-1 RA, perorálními antidiabetiky i s bazálním inzulinem. Semaglutid patří k zástupcům moderních antidiabetik s prokázaným kardiovaskulárním prospěchem u osob s anamnézou kardiovaskulárního onemocnění nebo s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Nejčastější nežádoucí účinky semaglutidu jsou podobné jako u dalších GLP-1 RA, a to zejména ze strany gastrointestinálního traktu; četností ani charakterem se neliší od ostatních zástupců skupiny.

Literatura

Flekač M, Prázný M. Semaglutid: účinné antidiabetikum s prokázaným kardiovaskulárním prospěchem v klinické praxi. Farmakoterapie 2020;16(1):64 69.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky