Dlouhá cesta k ideálnímu bazálnímu inzulinu: s druhou generací jsme udělali další krok k cíli

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Petr Žák, Ph.D.
Autoři - působiště: 2. interní klinika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Citace: Žák P. Dlouhá cesta k ideálnímu bazálnímu inzulinu: s druhou generací jsme udělali další krok k cíli. Farmakoterapie 2020;16(1):70 73.

Souhrn

Ideální bazální inzulin by měl mít co nejmenší nebo žádný vrchol účinku, téměř konstantní vliv na snížení glykemie a zároveň co nejmenší variabilitu. Bylo prokázáno, že zvýšená glykemická variabilita je spjata s rizikem rozvoje závažné hypoglykemie. Studie EDITION JUNIOR prokázala u pacientů v dětském a adolescentním věku numerické snížení incidence závažné hypoglykemie i incidence hyperglykemie s ketózou ve skupině léčené inzulinem glargin 300 j/ml (Gla-300) vs. inzulinem glargin 100 j/ml (Gla-100). Systémy kontinuálního sledování glykemie (CGM) nám v současnosti umožňují účinně posoudit variabilitu glykemie a procento času v jejím cílovém rozmezí. Máme již k dispozici data CGM u pacientů s diabetem 2. typu, u nichž byl průměrný čas strávený v hypoglykemii signifikantně kratší při léčbě Gla-300 vs. inzulinem degludek U 100 (Deg) (p = 0,002).20 Na podzim tohoto roku má být ukončena studie InRange, využívající CGM ke srovnání léčby Deg a Gla-300 u pacientů s diabetem 1. typu a v roce 2021/2022 můžeme očekávat publikaci výsledků.

Literatura

Žák P. Dlouhá cesta k ideálnímu bazálnímu inzulinu: s druhou generací jsme udělali další krok k cíli. Farmakoterapie 2020;16(1):70 73.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky