Kardiovaskulární a renální přínos dapagliflozinu u pacientů s krátkou a dlouhou dobou trvání diabetes mellitus 2. typu: subanalýza ze studie DECLARE-TIMI 58

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Dlouhá doba trvání diabetes mellitus (DM) je asociována se zvýšeným rizikem komplikací DM, včetně srdečního selhání a mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací. Post hoc analýza studie ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation) odhalila nezávislou asociaci mezi dobou trvání DM a mikrovaskulárními a makrovaskulárními komplikacemi. Ve studii CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) bylo navíc dokumentováno, že trvání DM a prediabetu během časné dospělosti bylo nezávisle asociováno se subklinickou aterosklerózou, stejně jako se systolickými a diastolickými dysfunkcemi později v životě. Před rozšířením používání terapií na bázi inkretinů a inhibice SGLT2 byli pacienti s dlouhotrvajícím DM 2. typu považováni za osoby ve zvýšeném riziku, a to kvůli intenzivnímu managementu glykemie. U těchto pacientů byla silně doporučována individualizovaná péče.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky