Léčba vysoce farmakorezistentní plicní tuberkulózy

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Možnosti léčby farmakorezistentní formy tuberkulózy jsou velmi omezené, a nemocní tak obecně mají nepříznivou prognózu. V otevřené klinické studii, stále ještě probíhající v několika afrických zemích, proto byla porovnávána tera peutická účinnost bedaquilinu, pretomanidu a linezolidu tří baktericidně působících látek s nízkým výskytem rezistence. V kombinaci byly po dobu 26 týdnů podávány 109 nemocným. Studie primárně hodnotila četnost selhání (bakteriologického či klinického) léčby nebo relaps v průběhu následujících šesti měsíců. V rámci ITT analýzy bylo selhání léčby zaznamenáno u 11 (10 %) osob, zatímco zbývající nemocní vykazovali významné zlepšení klinického stavu a negativní kultivační nález. Z uvedených 11 nemocných 7 zemřelo (z toho 6 během léčby), jeden spontánně ukončil léčbu, u dvou došlo k relapsu a jeden se již v období po léčbě nedostavil. Periferní neuropatie po linezolidu se vyskytla u 81 % osob, v případě myelosuprese šlo o 48 %. Třebaže tyto nežádoucí účinky byly snadno řešitelné a/nebo nebyly klinicky významné, vedly často ke snížení dávky nebo přerušení léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky