Ubrogepant v léčbě migrény

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Myšlenka terapeuticky využitelné blokády CGRP (calcitonin gene-related peptide) v léčbě migrény se ukazuje jako velmi nosná, o čemž svědčí recentně schválené a do klinické praxe postupně zaváděné monoklonální protilátky namířené proti CGRP. Ještě před nimi byla blízko schválení látka telcagepant, nově se hovoří o ubrogepantu. Jde o antagonistu CGRP určeného k léčbě akutní migrény, jehož účinnost byla nově hodnocena v dávkách 50 mg a 100 mg v rámci placebem kontrolované studie u osob s migrénou s aurou/bez aury (n = 1 672). Podíl nemocných, kteří byli bez bolesti po dvou hodinách od užití, byl 11,8 % ve skupině s placebem, 19,2 % ve skupině s ubrogepantem v dávce 50 mg (p = 0,002 vs. placebo) a 21,2 % ve skupině s ubrogepantem v dávce 100 mg (p < 0,001). Analogicky ve prospěch ubrogepantu byl ve sledovaném dvouhodinovém intervalu nejvyšší počet pacientů, kteří zaznamenali úlevu od obtěžujících symptomů: 27,8 % vs. 38,6 % (p = 0,002) vs. 37,7 % (p = 0,002). Nežádoucí účinky do 48 hodin od užití léku byly hlášeny u 12,8 % účastníků ve skupině s placebem, 9,4 % osob užívajících ubrogepant v nižší dávce a 16,3 % osob léčených ubrogepantem ve vyšší dávce. Nejčastějšími nežádoucími příhodami byly nauzea, ospalost a sucho v ústech (0,4 4,1 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky